עדכון מלאי אחרון: {{time | date:'dd/MM/yyyy בשעה HH:mm'}}

בחירת דירה

כאן אפשר לראות את לצפות ולבחור את הדירות שמעניינות אתכם. ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה. לבחירתכם שני תצוגות:
1. תצוגת הבניין
2. תצוגת סינון מתקדם של כלל הדירות.

כדי להתחיל בתצוגת הבניין, בחרו בניין מתפריט הבחירה.